Текст:Мф. 6:10

(Redirected from Мф. 6:10)

Евангелие от МатфеяEdit

глава 6Edit

10. да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;